Betingelser

Generelt

 

Hentpriser stiller en digital markedsplads til rådighed for Leverandøren, i form af hjemmesiden www.Hentpriser.dk. Hjemmesiden har til formål at matche tilbudsindhentere med leverandører.

Leverandøren får sit eget login, hvorinde Leverandøren kan overskue og se de kundeopgaver som Hentpriser modtager. Såfremt Leverandøren ønsker at byde på en opgave, eller blot kontakte kunden, kan dette gøres gennem hjemmesiden.

 

Hentprisers vederlag

Medmindre man har en PRO+ bruger, er alt arbejde udført for kunder som Leverandøren kommer i kontakt med gennem Hentpriser, underlagt en kommission og et vindergebyr. Vederlaget udgør 5% plus halvtreds kroner, af det totale beløb som kunden betaler til Leverandøren (inkl eventuelle materialer, moms og andet). I disse 5% kommission er moms indeholdt. Hentprisers vederlag kan aldrig overskride 6.000 kr pr opgave, uanset opgavens størrelse.

 

Eksempel: Leverandøren udfører en opgave, og kunden betaler alt I alt 8.000 kr for denne opgave. Hentprisers kommission vil således være 5% af 8.000 kr, plus 50 kr i vindergebyr.

Alt i alt udgør Hentprisers vederlag altså 450 kr inklusive moms, i dette eksempel.

Når en opgave er udført, angiver Leverandøren via hjemmesiden, det totale beløb som kunden betalte.

 

Vederlaget gælder for alle arbejder udført for alle kunder, kontaktet gennem Hentpriser.  Såfremt der laves merarbejde eller såfremt arbejdet afviger fra den opgavebeskrivelse som kunden oprindeligt indlagde på www.Hentpriser.dk, er Hentpriser fortsat berettiget sit vederlag.

 

Såfremt det viser sig, at en opgave ikke skal udføres alligevel, efter Leverandøren er blevet valgt af kunden, skal der naturligvis ikke betales vederlag.

 

Betaling til sin Hentpriser-konto

Når leverandøren markerer en opgave som afsluttet, vil vederlaget blive trukket fra Leverandørens Hentpriser-konto. Leverandøren kan til enhver tid tanke kontoen op for et vilkårligt beløb. Når kontoen er negativ, skal den udlignes straks.

 

Indestående på Hentpriser-kontoen kan udbetales til din bank. Såfremt man ønsker at få udbetalt overskud på kontoen, bedes man kontakte supporten.

 

Leverandøren får en faktura på alle indbetalte beløb

 

Sikkerhed

Leverandørens brugernavn og password skal behandles fortroligt.

Alle passwords opbevares krypteret.

Kreditkortoplysninger indtastes hos tredjepartudbyderen Quickpay, og lagres ikke på Hentprisers servere.

 

Abonnementer

Det er muligt at tilkøbe et abonnement, som giver Leverandøren udvidede fordele.

Med en gratis Basis-bruger er man begrænset til at:

Maksimalt byde på 2 opgaver per dag

Kun byde på opgaver hvor max tre andre Leverandører har budt.

Med et PRO-abonnement ophæves disse begrænsninger.

Med et PRO+-abonnement ophæves disse begrænsninger og Leverandøren bliver samtidig undtaget fra at skulle afslutte opgaver i systemet, og betale vederlag (kommission) til Hentpriser.

PRO og PRO+ abonnementer giver samtidig Leverandøren et "boost" i Hentprisers søgealgoritme, således at Leverandørens profil kommer højere op når kunder søger efter firmaer via søgelisten. Dette giver Leverandøren mere eksponering.

Abonnementet trækkes automatisk fra Leverandørens kreditkort hver måned, og kan opsiges til udgangen af hvilken som helst måned.

 

Ansvarsfraskrivelse

Hentpriser kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle tab, økonomiske såvel som andre tab, i forbindelse med udførsel af en opgave, eller i forbindelse med Leverandørens relation til kunden.

Vilkårene kan ændres med skriftligt varsel.

Enhver tvist, Leverandøren og Hentpriser imellem, afgøres ved fogedretten i København.

 

 

 

Hentpriser.dk ©