Torben

Advokat

Opgavebeskrivelse
Mit forsikringsselskab dækker retshjælp til småsagsprocessen. Mit forsikringen betaler udgifter til advokat til hovedforhandlingen efter reglerne i pkt. 12.2, sidste punktum. Salær til din advokat til hovedforhandlingen i retten betales i overensstemmelse med nogle særlige salærtakster for hovedforhandlede småsager, som landsretterne har fastsat. For god ordens skyld bemærker vi, at vi alene dækker rimelige udgifter til advokatens transport, jf. betingelsernes pkt. 7.a. 12.2 Hvilke omkostninger er dækket a. Egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig til hovedforhandlingen i retten b. Retsafgifter c. Pålagte omkostninger til modparten d. Udgifter til sagkyndig erklæring godkendt af retten e. Andre sagsomkostninger som godkendes af selskabet Salæret til advokat eller den rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende salærtakster for hovedforhandlede småsager. 12.3 Hvilke omkostninger er ikke dækket a. Egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig under sagens forberedelse b. Meromkostninger, der påføres en sag, fordi parterne aftaler, at sagen ikke skal behandles under småsagsprocessen, medmindre det på forhånd er godkendt af selskabet, eller det er åbenbart, at sagen ikke kunne have været behandlet under småsagsprocessen Jeg har sagsøgt min overbo, da han har haft en vandskade, som ikke er dækket af vores andelsboligforenings bygningsforsikring. (Der var tale om manglende vedligeholdelse af en fuge i brusenichen). Min ovenbo mener (efter aftale med sit forsikringsselskab at der er tale om at den tidligere andelshaver er ansvarlig, da han var flyttet ind et par måneder inden skaden opstod). Jeg mener og henviser til vores vedtægter og ”aftale om overdragelse af andel i andelsforening”, at Der henvises til Andelsboligforeningens vedtægter §10 (bilag A), hvor der står at ”en andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen…” Der henvises til Aftale om overdragelse af andel i andelsboligforening (bilag B), hvor der i § 3 står ”Fra overtagelsesdagen at regne henligger andelslejligheden for købers regning og risiko”. Der er indleveret stævning, svarskrift og processkrift og i den kommende uge vil der foregå et forberedende telefon-møde. Herefter vil jeg kende den videre proces. Jeg ser frem til at høre fra dig.
Oprettet 02.06.2019
Kategori Advokat
Ønskes påbegyndt Ligemeget
Opgaven omhandler andet
Hentpriser.dk ©