Rasmus

Mundtlig aftale skal laves juridisk bindende

Opgavebeskrivelse
Min far har foretaget et forældrekøb af andelslejlighed til mig. Følgende aftale har da brug for skal blive juridisk bindende.: Til Advokaten I forbindelse med køb af lejlighed til min søn Rasmus Dalgaard, har vi brug for at få udarbejdet et lånbevis. Jeg har finansieret købet af en andelslejlighed som han bor i. Lejligheden ligger i andelsboligen i A/B Ellehammer nr. 29. Valdemarsgade 40, 3 tv 1665 København V. Lejligheden er finansieret ved, at jeg har indskudt kontant 304.000 kr. samt optaget et banklån på kr. 970.260. Min søn og jeg har aftalt følgende: Vedr. kontantbeløbet: Kontant på kr. 304.000 låner jeg Rasmus (uden rentetilskrivning) afdragsfrit i 5 år regnet fra 1. juni 2018. Herefter skal lånet tilbagebetales med månedlige afdrag, 1. afdrag 1. juni 2023 i rater af 5.000 kr. pr. mdr. således at sidste rate forfalder 1. juli 2028. Vedr. banklån: Jeg har optaget et 30 årigt banklån i Lån og Spar (0400-4023262466) på kr. 970.260,00 kr. som det er aftalt, at Rasmus Brandt Dalgaard hver måned fra 1. juni 2018 betaler alle udgifterne til (renter og afdrag). Vedr. husleje mv. Det er aftalt, at Rasmus fra 1. juni 2018 betaler alle løbende udgifter til lejligheden, det vil sige husleje og alle forbrugsudgifter dags data kr. Fra første måned hvor ovenstående aftaler om betaling af banklån og husleje og forbrugsudgifter ikke overholdes, med mindre der er indgået aftale herom, har undertegnede ret til at disponere over lejligheden, herunder evt. sælge den. Det er endvidere aftalt, at Rasmus Brandt Dalgaard fra 1. juni 2023 skal overtage ejerskabet af lejligheden ved at køb lejligheden af mig ved optagelse af eget lån, hvorefter han bliver andelshaver af andelslejligheden. Såfremt Rasmus ikke ønsker at overtage lejligheden pr. denne dato, står det mig frit at sælge lejligheden. Bent Dalgaard
Oprettet 30.10.2018
Kategori Advokat
Ønskes påbegyndt Inden for 2 måneder
Opgaven omhandler Bolig (fx skøde)
Hentpriser.dk ©