Kenn

Advokat / Jura

Opgavebeskrivelse
Baggrund: Det har i en årrække vist sig umuligt at sælge en ejendom uden økonomisk tab. Ejendommen er i de sidste cirka 15 år gået i forfald på grund af manglende vedligeholdelse. Ejeren er enke og udenlandsk statsborger, som så vidt muligt ønsker at blive boende, men er økonomisk og fysisk ude af stand til at vedligeholde og forbedre tilstanden. Den foreløbige offentlige vurdering er på 1,8 millioner kroner, men det har været umuligt at sælge for 400.000. Ejerens søn ønsker – med forbehold for sine begrænsede midler og andre forpligtelser – at bidrage til, at boligen vedligeholdes, forbedres og i bedste fald sælges med fortjeneste inden for en tidsramme på tre til fire år. Sønnen er dansk statsborger bosiddende i EU. Vedkommende er i princippet villig til at overtage ejerskabet, men kan næppe betale købesummen og gælden til kreditforening og offentlige myndigheder. I tilfælde af ejerens død er sønnen også villig til at arve ejendommen. Han er ydermere i en uafsluttet skilsmisseproces, ønsker at undgå, at ægtefællen kan gøre nogen krav på ejendom i Danmark og udlandet, og er derfor bekymret for følgerne i tilfælde af overtagelse af ejerskab. Ejerens anden søn har udtryk, at han ingen interesse har i at bidrage til ejendommens vedligeholdelse og forbedring og ønsker ikke at arve den. Målene er således: • Bibeholdelse af ejerens danske bopæl og pensionsrettigheder • Lettelse af den økonomiske byrde for ejeren i forbindelse med husejerskab • Renovering af huset med henblik på salg • Klar fordeling af pligter og rettigheder mellem ejeren og hendes to sønner Hvad er den bedste måde at opnå ovenstående på? • Lejemål til sønnen på 5000-7000 kroner månedligt til dækning af driftsomkostninger • Familieoverdragelse (uafsluttet skilsmisse muligvis et problem) • Salg til tredjepart (EU-borger bosiddende i et andet EU-land), som indvilliger i ejerens fortsatte beboelse i sommerhalvåret • Kontrakt mellem ejeren og sønnens udenlandske anpartsselskab om økonomiske bidrag til vedligeholdelse og renovering Hvad er mest fordelagtigt med hensyn til beskatning og på langt sigt pension for sønnen? • Ansættelse til mest skatteeffektive løn i eget selskab uden formel bopæl i Danmark • Flytning af skattemæssigt domicil til Danmark
Oprettet 19.09.2023
Kategori Advokat / Jura
Ønskes påbegyndt Inden for 2 dage
Opgaven omhandler Bolig (fx skøde)